Βιογραφικό


  • Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής των Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
  • Πτυχιούχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στο τομέα του Αστικού, Αστικού Δικονομικού κι Εργατικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Δικηγόρος παρ' Εφέταις Θεσσαλονίκης μ' εξειδίκευση στο Διοικητικό κι Εργατικό Δίκαιο.
  • Γνώση ξένων γλωσσών: Αγγλικών, Γαλλικών, Ιταλικών και Γερμανικών.